Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Dejavnosti OZVVS Velenje mestna občina Velenje, občini Šoštanj in Šmartno ob Paki

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje

je neprofitno in nevladno združenje, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja, ki so kot pripadniki s temi pravili določenih organizacijskih oblik ali kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991. 

Naš namen in temeljna dejavnost

  • sprejemanje v članstvo udeležence priprav ali vojne za Slovenijo iz območja občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki;
  • posvečanje posebne skrbi ohranjanju pristnih prijateljskih odnosov med članstvom ne glede na njihova politična, stanovska in svetovno nazorska prepričanja in nudenje vsestranske pomoči članom, ranjenim, invalidom in svojcem padlih v vojni za Slovenijo;
  • nudenje strokovne pomoči članom, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, pri uveljavljanju pravic na podlagi določb veteranske zakonodaje;
  • pridobivanje in hranjenje pisne, slikovne in zvočne dokumentacije članov o pripravah ali aktivnostih v vojni za Slovenijo, upoštevaje določbe zakona o varstvu podatkov;
  • seznanjanje javnosti s posameznimi do sedaj neznanimi dogodki in vlogami članov v procesu priprav ali neposredne aktivnosti v vojni za Slovenijo v skladu z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov;
  • organiziranje in sodelovanje na spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v procesu priprav ali vojne za Slovenijo;
  • sodelovanje in se povezovanje z Združenjem veteranov vojne za Slovenijo, njenimi organi in organizacijami ter drugimi podobnimi organizacijami v domovini in tujini, katerih osnovni namen združevanja je ohranjanje tradicije odporništva slovenskega naroda ter aktivno delovanje za mir doma in v svetu;
  • dajanje pristojnim organom predloge in pobude za podelitev odlikovanj in priznanj. Podeljevanje odlikovanj in priznanj opredeljuje poseben pravilnik, ki ga na predlog Predsedstva sprejme Zbor članov.
logo_ozvvsv
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
041 635 006
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2024 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!