Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Program dela OZVVS Velenje organiziranje, seznanjanje, umeščanje, obveščanje, varovanje...

PLAN DELA za leto 2017

Januar
- Priprava Plana dela in Finančnega plana za leto 2017, priprave na Zbor Veteranov

Februar
- 23. odprto DP častnikov in 14. DP veteranov v smučanju in streljanju  »DP Golte 2017«
- Udeležba na pohodu po poteh XIV. divizije – 2017

Marec
- Strelsko tekmovanje za VII. memorial Štefana Šemrova v Rečici pri Laškem

April
- Zbor Veteranov OZVVS Velenje za leto 2017 in podelitev priznanj in pohvala članom OZVVS Velenje za delo v letu 2016
- izvedba okrogle mize – dogodki v letu 1991 in odnos do le teh sedaj   
- Strelsko tekmovanje za X. Memorial Vilibalda Skrta
- Praznovanje Dneva upora proti okupatorju, 27.04.2017 – MO Velenje

Maj
- Tradicionalni pohod po poteh Generala Maistra
- postavitev tetraedra – Ohranili domovino

Junij
- Dan državnosti 26.06.2015 – MO Velenje
- 25. Tradicionalni pohod veteranov in častnikov na Goro Oljko
- 16. Veteranske športne igre – udeležba tekmovalnih ekip
- počastitev – obeležja pristanka helikopterja Gazella, 28.6.2017

Julij
- 32. Tradicionalni spominski pohod na Triglav v organizaciji ZVVS, ZSČ, ZZB

Avgust
-31. Tradicionalno srečanje borcev in udeležencev NOB, veteranov vojne za Slovenijo, častnikov, veteranov SEVER – GRAŠKA GORA 2017
- 17. Tradicionalno tekmovanje v lovu rib s plovcem na Ptuju

September
- 2. ribiško tekmovanje OZVVS Velenje za pokal 89. OŠTO - Velenje
- spominsko obeležje - EPN
- Predstavitev dogodkov in pomena Osamosvojitvene vojne »1991« v OŠ Šmartno ob Paki

Oktober
- XV. Memorial Jožeta Ervina Prislana – Strelsko tekmovanje z MK puško
- Vzdrževanje spominskih obeležij (obisk domačij – orožja niso oddali)
- Odprtje spominskega centra »1991«
- Strokovna ekskurzija članov OZVVS Velenje

November
- Komemoracije ob dnevu spomina na mrtve
- Udeležba na šahovskem tekmovanju v Šmarju pri Jelšah

December
- Seja predsedstva OZVVS V, NO in ČR;  priprava Plana dela OZVVS Velenje za 2018 in Finančnega načrta za l. 2016, dogodki ob zaključku leta, voščilnice …)
OZVVS Velenje bo v skladu s skupnim Planom dela za leto 2016 z ZB NOB Velenje, OOZSČ Velenje in veteranskim združenjem SEVER ter društvom Brigadirjev  sodelovalo pri realizaciji skupnih aktivnosti v letu 2017. Udeležbe na skupnih prireditvah MO Velenje, Občine Šmartno/Paki, Občine Šoštanj ter udeležba na pogrebih naših članov.
- Sodelovanje in udeležba na drugih prireditvah, ki bodo povezane s statusom in poslanstvom veteranske organizacije, ZVVS, PO in drugimi OZVVS.

Skozi vse leto

- Potrditev predloga Plana dela 2017 ter Plana financiranja in plana odhodkov OZVVS Velenje za leto 2017
- Dogodki ob zaključku in skozi vse leto – čestitke ob rojstnem dnevu in voščilnice,.. itd.,
- Sodelovanje na srečanjih in skupnih proslavah, ki jih organizirajo druga območna veteranska združenja (ZVVS , PO ZŠP veteransko policijsko združenje SEVER), ZB za NOB Velenje, OZSČ Velenje, društva Brigadirjev,  lokalne skupnosti in prisotnost na veteranskih pogrebih naših članov včlanjenih  v OZVVS Velenje v letu 2017
- Zbiranje spominskega gradiva iz osamosvojitvene vojne za SLO iz leta 1991 in priprava ter izvedba projekta postavitve spominskega muzeja, junij 2017

Opomba: V primeru pomanjkanja finančnih sredstev se temu primerno realizacija PLANA dela za leto 2017 v OZVVS Velenje, na predlog predsedstva prilagodi. Članarina članov za leto 2017 znaša 14 EUR. Plan je bil potrjen na 15. seji predsedstva, ki je bila 20.2.2017

OZVVS Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
03 587 09 71
03 587 09 71
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2017 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!