Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Program dela OZVVS Velenje organiziranje, seznanjanje, umeščanje, obveščanje, varovanje...

Predlog: PLAN DELA za leto 2019

Januar
- Priprava Plana dela in Finančnega plana za leto 2019, priprave na volilni zbor veteranov, ki bo 3.4.2019

Februar
- 25. odprto DP častnikov in 16. DP veteranov v smučanju in streljanju  »DP Golte 2019«
- Udeležba na pohodu po poteh XIV. divizije – 22 .in 23. februar 2019

Marec
- Strelsko tekmovanje za VIX. memorial Štefana Šemrova v Rečici pri Laškem

April
- Volilni zbor veteranov OZVVS Velenje za poslovanje v letu 2018 in podelitev priznanj in pohval OZVVS Velenje in ZVVS za delo v letu 2018 – 4.4.2019
- Strelsko tekmovanje za XIII. Memorial Vilibalda Skrta
- Praznovanje Dneva upora proti okupatorju, 26.04.2019 – MO Velenje; občina Šmartno ob Paki

Maj
- Tradicionalni pohod po poteh Generala Maistra
- 27. Tradicionalni pohod Veteranov in častnikov na Goro Oljko

Junij
- obisk SC 1991-povabilo učencev  treh OŠ –spomin  in seznanitev z dogodki iz Osamosvojitvene vojne
- Dan državnosti 26.06.2019 – MO Velenje; občina Šmartno ob Paki
- 18. Veteranske športne igre – udeležba tekmovalnih ekip
- počastitev – obeležja pristanka,prebega helikopterja Gazella, leta 1991 -28.06.2019

Julij
- 34. Tradicionalni spominski pohod na Triglav v organizaciji ZVVS, ZSČ, ZZB in PZS

Avgust
- 33. Tradicionalno srečanje borcev in udeležencev NOB, veteranov vojne za Slovenijo, častnikov, veteranov SEVER – GRAŠKA GORA 2019
- 19. Tradicionalno tekmovanje v lovu rib s plovcem na Ptuju

September
- 4. ribiško tekmovanje OZVVS Velenje za pokal 89. Obm. ŠTO Velenje -14.9.2019
- spominsko obeležje – EPN na Slemenu
- Predstavitev dogodkov in pomena Osamosvojitvene vojne »1991« v OŠ V Velenju

Oktober
- XVII. Memorial Jožeta Ervina Prislana – Strelsko tekmovanje z MK puško -5.10.2019
- Vzdrževanje spominskih obeležij (obisk domačij – orožja niso oddali)
- Strokovna ekskurzija članov OZVVS Velenje – Koper odhod zadnjega vojaka JLA
- Praznovanje dneva suverenosti

November
- Organizacija 2 .Okrogle Mize ; Izdaja ZBORNIKA
- Komemoracije ob dnevu spomina na mrtve
- Udeležba na šahovskem tekmovanju v Šmarju pri Jelšah
- Odprtje spominskega parka in postavitev tetraedra

December
- Praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti
- Seja predsedstva OZVVS V, NO in ČR;  priprava Plana dela OZVVS Velenje za 2020 in Finančnega načrta za l. 2020, dogodki ob zaključku leta, voščilnice …)

OZVVS Velenje bo v skladu s skupnim Planom dela za leto 2019 z ZB NOB Velenje, OZSČ Velenje in veteranskim združenjem SEVER ter društvom Brigadirjev  sodelovalo pri realizaciji skupnih aktivnosti v letu 2019. Udeležbe na skupnih prireditvah MO Velenje, Občine Šmartno/Paki, Občine Šoštanj ter udeležba na pogrebih naših članov.

Celoletne aktivnosti na promociji SC 1991
Sodelovanje in udeležba na drugih prireditvah, ki bodo povezane s statusom in poslanstvom veteranske organizacije, ZVVS, PO in drugimi OZVVS, ter MO Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj

Opomba: V primeru pomanjkanja finančnih sredstev se temu primerno realizacije PLANA dela za leto 2019 v OZVVS Velenje, na predlog predsedstva prilagodi. Članarina članov za leto 2019 znaša 15 EUR. Realizacijo Plana dela v letu 2018 sta delno financirali tudi MO Velenje in Občina Šmartno ob Paki.

OZVVS Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
03 587 09 71
03 587 09 71
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2019 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!