Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Simboli združenja Združenje vetarnov vojne za Slovenijo Velenje

OZVVS Velenje ima svoj žig, štampiljko, znak in prapor.

Prapor

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje ima svoj prapor. Prapor je pravokotne oblike, velikosti 115x86 cm. Podlaga je slovenska trobojnica, na vrhu je napis ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO  na  sredini je natisnjen znak ZVVS. Pod znakom je napis OBMOČNO ZDRUŽENJE VELENJE .
Drog prapora je rdeče barve, na vrhu ima pozlačen grb Republike Slovenije. Prapor vzdržuje, varuje in nosi praporščak društva, oziroma njegov namestnik, hrani se v pisarni društva.

Žig združenja

Žig Združenja je okrogle oblike s premerom 3 cm, v sredini je znak združenja, ob robu na napis OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO VELENJE. Žig je oštevilčen s številkami 1,2... Štampiljka je po vsebini in obliki identična žigu.

Znak združenja

Znak OZVVS je okrogle oblike, na sredini se nahajata dve roki, njun podaljšek se končuje v znaku Triglava, ki je rumene barve, v ozadju sta dve prekrižani puški rumene barve. Roki se dvigujeta iz pravokotnega podstavka rdeče barve, v kateri je napis ZVVS v zlati barvi. Znak se dopolnjuje tudi s silhueto medveda, ki jo znak prekriva in se kot takega uporablja v glavi dopisov, pisemskih kuvertah in drugih oblikah dopisovanja.

Simbolno veteransko dejanje

Priprava:
Na vsakem večjem ali pomembnejšem srečanju veteranov se izvede SIMBOLNO VETERANSKO DEJANJE: MSNZ - PSO. Organizator srečanja pravočasno predvidi vodjo in izvajalca simbolnega dejanja. Vodja simbolnega dejanja je "najstarejši" po funkciji, zaslugah, letih ali činu - to je častna dolžnost. Za to dejanje je treba pravočasno, pred začetkom srečanja pripraviti:

 1. Miza (masivnejša) s štirimi nogami mora stati ločeno od drugega omizja, vendar tako, da jo vsi vidijo; če srečanje poteka v dvorani, je miza na eni strani odra.
 2. Miza mora biti pokrita z belim prtom, na njej morajo biti:
  • rdeč nagelj,
  • vaza s čisto vodo,
  • manjša posoda s soljo,
  • krožnik,
  • vejica pelina,
  • bodalo,
  • kamen s Triglava,
  • kozarec rdečega vina.
 3. Poleg mize mora stati prazen lesen stol.
 4. Oseba, ki je izvajalec dejanja, mora biti v uniformi in imeti bele rokavice.
  Vodja (organizator) srečanja pozdravi navzoče in povabi vodjo simbolnega dejanja, da opravi spominsko dejanje MSNZ - PS0. Vodja vstane; če je v dvorani, stopi na oder, izvajalec dejanja pa hkrati stopi k mizi nasproti praznega stola. Vodja simbolnega dejanja začne brati predpisan protokol.

Izvedba:

To je simbolno veteransko dejanje miru - svobode - neuklonljivosti - zmage - ponosa - spomina - opomina.
Vstanite, prosim.
Ali smo tukaj zato, ker nas druži ljubezen do doma, družine in domovine; ker spoštujemo hrabrost, poštenost, čast in resnico; ker želimo in delamo v dobro naše domovine Republike Slovenije?

(Odgovorimo: Smo! )

Ta miza s štirimi nogami je simbol trdnosti in dokončne vpetosti Slovenije v zemljevid Evrope in sveta.

Prazen stol je simbol veteranov vojne za Slovenijo, ki jih ni več med nami. Spomnite se jih in prisluhnite bitju svojega srca, ki naj utripa v tem trenutku za njih, ki jih več ni. Naj bodo večno v našem spominu!

Bel prt na mizi je simbol čistosti in neomadeževanosti naših misli ter dejanj.Ta kamen z našega očaka Triglava je simbol naše trdne odločnosti, da na tem slovenskem prostoru obstanemo.

(Po izgovorjenih besedah TA KAMEN izvajalec protokola dvigne kamen in ga z obema rokama drži pred telesom tako, da so komolci ob telesu, podlakt pa tvori pravi kot s telesom. Po končanem stavku izvajalec z obema rokama odloži kamen na mizo.)

Rdeč nagelj je simbol spomina na vse tiste, ki so v vsej zgodovini prelili kri za slovensko domovino, vaza čiste vode pa je simbol solza njihovih najdražjih.

( Ko vodja protokola izgovori besedi RDEČ NAGELJ, izvajalec z desno roko dvigne nagelj in ga drži pred telesom tako, da podlakt tvori pravi kot s telesom. Ko vodja izgovori besedo VAZA, izvajalec z levico dvigne vazo z vodo in jo drži pred telesom tako, da podlakt tvori pravi kot s telesom. Po zadnji izgovorjeni besedi v stavku izvajalec postavi nagelj v vazo in nato vazo z obema rokama na mizo.)

Ščepec soli in vejica pelina sta simbola bolečine in grenkobe družin padlih.
(Ko vodja izgovori besedo ŠČEPEC, izvajalec s prsti desne roke prime ščepec soli in ga odloži na krožnik. Po izgovorjenih besedah VEJICA PELINA izvajalec dvigne vejico pelina in jo položi na krožnik.)

Bodalo je simbol boja, poguma, hrabrosti in zvestobe tistih, ki so se bojevali za samostojno Slovenijo.
(Ko vodja izgovori besedo BODALO, izvajalec z levico dvigne bodalo in ga drži tako da je ročaj obrnjen v desno, podlakt pa tvori pravi kot s telesom. Z desno roko odločno izvleče bodalo in ga položi čez krožnik.)

Kozarec rdečega vina je simbol spomina na vse, ki so se bojevati za Slovenijo, zato:- prva zdravica naj velja vsem, ki so padli, umrli in pretiti kri za domovino, za solze njihovih otrok, žena, mater in očetov, druga zdravica naj vetja vsem, ki so v vsej zgodovini delovali v dobro slovenstva, tretja zdravica naj velja vsem tukaj zbranim.
(Ko vodja izgovori besedo KOZAREC, izvajalec z desnico prime kozarec in ga drži pred telesom tako, da je komolec ob telesu, podlakt pa tvori pravi kot s telesom. Po prvih dveh zdravicah izvajalec odpije požirek vina. Po tretji zdravici izvajalec z dvigom kozarca do višine oči nazdravi navzočim in odpije požirek vina, preostanek vina s kozarcem pa postavi na mizo.)

Ostanek vina je žarek upanja veteranov, da nam bosta čas in prostor vendarle dala vsaj del topline in priznanja za naša dejanja, dosežke in posledice. Sedite, prosim.

Po končanem spominskem dejanju se vodja in izvajalec spominskega dejanja vrneta na svoji mesti in sedeta. Vodja (organizator) srečanja po končanem spominskem dejanju nadaljuje predvideni potek srečanja.