Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Novice in obvestila Tekoče novice in objave dogodkov - OZVVS Velenje

Vabilo na Letni zbor veteranov OZVVS Velenje

0 Komentarji
1712
28 mar 2016

Na osnovi Statuta OZVVS Velenje in sklepa 7. redne seje predsedstva SKLICUJEM REDNI LETNI ZBOR VETERANOV Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Velenje, ki bo v četrtek 7.4.2016 ob 17.00 uri, v gostišču pod Jakcem (RPS – Gorenje) z naslednjim dnevnim redom:

1. Uvodni pozdrav udeležencem Zbora Veteranov. -  Predsednik Hriberšek Z.
2. Izvolitev organov zbora veteranov:
-  Delovnega predsednika in dva člana predsedstva
-  Zapisničarka, dveh overiteljev zapisnika
-  Verifikacijska komisija
3. Obravnava letnega poročila o delu OZVVS Velenje za leto 2015.- Poroča: Predsednik Hriberšek Z.
4. Obravnava finančnega poročila za leto 2015.- Poročata: Predsednik Hriberšek Z.. in računovodski servis SIST, Vrhovnik M.
5. Obravnava poročilo predsednika ČR.- Poroča: Predsednik ČR, Karl Drago Seme
6. Obravnava poročila predsednika NO:- Poroča: Predsednik NO, Kuri S.
7. Poročilo verifikacijske komisije.- Poroča: Ramšak S., Tratnik M.
8. Razprava po poročilih.
9. Sprejem sklepov (predlog sklepov):
- Sklep 1: Zbor Veteranov OZVVS Velenje sprejema in potrjuje poročila o poslovanju in delu v letu 2015.
- Sklep 2: Zbor Veteranov sprejema in potrjuje finančno por. in zaklj. račun OZVVS Velenje za leto 2015.
10. Seznanitev članov OZVVS Velenje s Planom dela in Finančnim planom OZVVS Velenje za leto 2016 ter višino članarine za leto 2016. - Poroča: Predsednik
- Sklep 3: Zbor Veteranov OZVVS Velenje potrjuje Plan dela; Finančni plan in višina članarine za leto 2016.
11. Podelitev priznanj in pohval zaslužnim članom OZVVS Velenje.
12. Pobude in predlogi.
13. Družabno srečanje. 

OPOMBA: Imetniki veteranske uniforme naj se zbora Veteranov udeležijo v uniformi; vabilo je bilo potrjeno na 7. Seji predsedstva 01.02.2016

Veteranski pozdrav!   

Predsednik OZVVS Velenje
Zdenko  Hriberšek

0.0
Zadnja posodobitev: torek 29 marec 2016 09:32
Sorodne Novice: Pogovor z generalmajorjem Ladislavom Lipičem v Knjižnici Velenje Poročilo o skupščini OZVVS Velenje z dne 22. 3. 2024 Vabljeni na redni letni zbor OZVVS Velenje 2024 Vabljeni na proslavo ob 80-LETNICI PRIHODA XIV. DIVIZIJE 55. OBLETNICA USTANOVITVE TO V SLOVENIJI STROKOVNA EKSKURZIJA OZSČ VELENJE ZA LETO 2023 Vabljeni na proslavo ob 55-letnici TO Svečana akademija ob 30 letnici ZVVS Vabljeni na vseslovensko veteransko srečanje, VISTA Velenje Slovesnost ob 32. letnici prvega prebeglega helikopterja JLA
letni zbor OZVVS Velenje

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

logo_ozvvsv
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
041 635 006
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2024 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!