Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Novice in obvestila Tekoče novice in objave dogodkov - OZVVS Velenje

Vabljeni na 34. spominski pohod na Triglav

0 Komentarji
1016
19 jun 2019

R A Z P I S 34. spominskega pohoda združenja borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in Slovenskih častnikov na Triglav Spominski pohod posvečamo Triglavu - simbolu slovenstva in partizanskim patruljam, ki so se v boju za svobodo in neodvisnost povzpele na vrh v letu 1944 in letu 1991. Pohod in zaključna prireditev predstavljata eno od osrednjih vsakoletnih domovinskih prireditev v Sloveniji.


1. PROGRAM POHODA

34. spominski pohod bo 12 in 13. julija 2019. Na pot bomo krenili v petek, 12. julija ob 6-ti uri z Rudnega polja. Organizirani pohodniki iz posameznih tradicionalnih smeri na pot krenejo po svojih programih in s svojim varovanjem. Iz Rudnega polja nas bo pot vodila nad Velim poljem, mimo Vodnikovega doma preko Planike na vrh Triglava, kjer bo ob 13:00 uri krajša kulturna slovesnost. V slučaju slabega vremena se start pohoda prestavlja za eno uro do 11-h, ko bo sprejeta končna odločitev – pohod DA ali pohod ODPOVEDAN!!

Vzpon na vrh od doma Planika in Triglavskega doma bo organiziran samo v zanesljivem vremenu.
Sestopili bomo k Triglavskemu domu na Kredarici. Vsem združenjem priporočamo, da pohodnike opremijo s svojim praporom, ki ga bodo ponesli na vrh Triglava oziroma na Kredarico. Posamezna združenja naj organizatorju sporočijo udeležbo na gori s praporom. Prevoz praporov s helikopterjem na relaciji Rudno polje – Kredarica in nazaj bo možen, če bo vreme dopuščalo let helikopterja.
Ob 16:00 uri bomo pred Triglavskim domom na Kredarici obeležili naš pohod in njegovo zgodovinsko izročilo na proslavi s pozdravnim nagovorom in kulturnim programom. Program bomo pričeli z mimohodom praporov vseh združenj po protokolu, ki ga določi praporščak ZVVS. Če pohod na vrh ne bo mogoč, bo proslava na Kredarici predvidoma ob 15:00 uri. Po tej slovesnosti bomo druženje nadaljevali do približno 22. ure.

Želja je, da bi kulturni program na Kredarici izvajali kulturniki iz vrst pohodnikov. Vabimo pevce, recitatorje in druge, da pripravljenost za nastop javijo organizatorju, ki bo pripravil vse potrebno za usklajeno nastopanje.

Odhod s Kredarice nazaj na Rudno polje bo 13. julija, ob 7. uri.

Od 10:00 do 13:00 ure bo za vse udeležence pohoda na Rudnem polju organizirana prehrana, enolončnica - kosilo. Po tej uri prehrane NE BO več mogoče dobiti!

Ob 13:00 uri bo na biatlonskem stadionu na Rudnem polju zaključna javna prireditev, ki se jo bomo pohodniki udeležili s postrojem, prapori s pohoda in svečanim prihodom pohodnikov na prireditveni prostor.

2. ZBIRANJE PRIJAV

Število prijav pohodnikov je neomejeno. Omejeno pa je število prenočišč v Triglavskem domu na Kredarici. Združenja sama po svojih kriterijih določijo pohodnike, ki bodo nočili na Kredarici. Posamezna združenja imajo na razpolago naslednje število nočitev na Kredarici : ZVVS 151 ZZB NOB 52 SEVER 42 ZSČ 35

Organizator je rezerviral 110 prenočišč v Domu Planika in 60 v Staničevi koči.

Prijave zbirajo posamezna območna združenja. Izpolnjene prijavnice in seznam prijavljenih pošljite na naslove:
- Območno združenje VVS Zgornje Gorenjske, Ljubljanska c. 60, 4240 Radovljica
- Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica
- Združenje SEVER, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
- ZSČ, Športna dvorana Vojašnice Edvarda Peperka, Leskoškova cesta 7a, 1000 Ljubljana

Krovne organizacje - zveze do 26. junija 2019 urejene in popolne prijave (spisek in izpolnjene prijavnice) oddajo organizacijskemu odboru, Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica. Kasnejših prijav ne bomo sprejemali, možne bodo samo spremembe do 02. julija. S 04. julijem bo narejen končni spisek na osnovi katerega bodo izvršene rezervacije in razdeljeni boni za posamezne koče.

Prevzem majic, kap, značk in bonov za posamezne skupine mora biti organizirano tako, da ena oseba prevzame ves materijal za vse člane skupine. Po dogovoru bo prevzem možen že v sredo, 10.07. od 11-ure dalje v hotelu Center na Pokljuki, sicer pa v četrtek, 11.07. od 10-ure dalje v sprejemni pisarni pohoda na Rudnem polju. Vsaka skupina vnaprej določi svojega predstavnika, zadolženega za pravočasno podelitev posameznikom. preostanek artiklov v vrečki pa prejmejo v soboto, 13.07. na Pokljuki.

3. ORGANIZACIJA NOČITEV

Organizator bo v hotelu CENTER na Rudnem polju in Vadbenem centru SV na Pokljuki ter vojašnici v Bohinjski Beli rezerviral razpoložljiva prenočišča za pohodnike iz oddaljenejših krajev, ki bi želeli dan pred pohodom s četrtka na petek prespati na Pokljuki ali Bohinjski Beli ter s petka na soboto na Pokljuki.

Rezervacijo prenočišča v hotelu CENTER si pohodniki zagotovijo sami po telefonu številka 04 532 00 00 ali na E- naslov info@center-pokljuka.si v času do ponedeljka, 08. julija 2019.

VSE OSTALE REZERVACIJE POTEKAJO IZKLJUČNO PREKO ORGANIZACIJSKEGA ODBORA!

Rezervacije bodo izvršene po vaših željah. Velja načelo, kdor se prej prijavi - prej dobi prostor. Blok za prenočitev v posamezni koči ostane pri gostu in služi kot dokazilo rezervacije prenočišča. Pohodniki željo za prenočišče v vojašnici na Pokljuki ali Boh. Beli navedejo v prijavnici in jo uskladijo v svoji krovni organizaciji s prejemnikom prijave!

Koordinacija za prenočišča v Vadbenem centru SV na Pokljuki, v vojašnici na Bohinjski Beli, domu Planika in Staničevem domu bo delovala preko krovnih organizacij in spletnega naslova »janez.kunstelj1@telemach.net« koordinator pa bo g. Janez Kunstelj. Spiske prenočitev združenja skupaj s prijavnicami pošljejo na naslov : Organizacijski odbor pohodov na Triglav, Zveza borcev za vrednote NOB Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica. Organizator bo vsakemu združenju izdal ustrezno število rezervacijskih kuponov pred pohodom v prijavni pisarni na Rudnem polju. Brez predložitve tega kupona na recepciji planinske koče, nočitev v teh objektih ne bo možna. Združenja zberejo denar za pohodnike, ki bodo nočili v Vadbenem centru SV na Pokljuki, vojašnici v Bohinjski Beli, Triglavskem domu na Kredarici, domu Planika ali Staničevi koči za samo nočnino ali za nočnino z enolončnico in ga vplačajo na TRR organizacijskega odbora št. 07000-0000473741 pri GB d. d. Kranj. 

Združenja naj vplačila ločijo na nočitve in na prispevek 17 € po udeležencu za pokritje stroškov organizacije. Po vplačilu obvezno pisno sporočite organizatorju za koga je plačilo nakazano! To velja še posebno, če je z enim univerzalnim plačilnim nalogom skupaj vplačano za več pohodnikov. Cena prenočitve v vadbenem centru Pokljuka ali v vojašnici na Boh. Beli je 6,00 € na osebo. Cena prenočitve na osebo z enolončnico in čajem v Triglavskem domu na Kredarici, v domu Planika ali Staničevem domu je 20 € + 2€ turustična taksa. Z novim zakonom žal nismo upravičeni do oprostitve turistične takse, kot je bilo do sedaj. Obvezno imejte s seboj osebni dokument zaradi prijave v koči!

4. POGOJI ZA UDELEŽBO IN NAVODILA ZA POHOD

Pohoda se lahko udeležijo člani ZVVS, PVD SEVER, ZSČ, ZB za vrednote NOB in simpatizerji teh ofganizacij, ki so zdravstveno in kondicijsko sposobni premagati to obremenitev. Pred prijavo ocenite svoje zdravstveno stanje in kondicijsko usposobljenost.
Za kritje organizacijskih stroškov je prispevek v višini 17 € po udeležencu.

Organizator vsem udeležencem zagotavlja spominsko majico, kapo, značko in topli obrok ob povratku na Rudnem polju.
Organizator bo poskrbel za varnostno službo (ekipa gorskih reševalcev in zdravnik), ki bo delovala v organizirani koloni Rudno polje - Vodnikov dom - Planika – Triglav – Kredarica – Planika ali Staničeva koča v petek od 06:00 do 16:00 ure in v soboto od 07:00 do13:00 ure na relaciji od prenočišč do Rudnega polja. Pohod bo organizator prilagajal trenutnim vremenskim razmeram. Če vreme ne bo dopuščalo varnega vzpona, vzpon na vrh ne bo dovoljen, pohod pa bo preusmerjen samo do Triglavskega doma na Kredarici.

Vsak pohodnik prejme blok za topli obrok - kosilo, ki bo v prostorih hotela CENTER na Rudnem polju.

Z izpolnjeno in podpisano prijavnico se vsak udeleženec zavezuje, da se pohoda udeležuje na lastno odgovornost in da bo spoštoval navodila organizatorja pohoda in pravila obnašanja v Triglavskem narodnem parku. Druge podrobnosti in posebnosti prijav in udeležbe določijo pasamezna združenja sama.

POZORNO PREUČITE DODATNA POJASNILA NA PRIJAVNICI ZA POHOD!

VAŽNO OPOZORILO!
Dogovorjeno je, da bo helikopter v petek poletel samo enkrat in to za prevoz praporov, instrumentov in nastopajočih, brez dostave hrane in pijače! Kdor želi karkoli dostaviti na Kredarico naj si to zagotovi v lastni režiji ali v sklopu redne helikopterske oskrbe planinskih koč. O možnostih in ceni se informirajte na Kredarici.

Nasvidenje na pohodu!
PREDSEDNICA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA
Danijela MANDELJC

Razpis, beri več...

0.0
Zadnja posodobitev: sreda 19 junij 2019 06:53
Sorodne Novice: Vabljeni na pohod in prireditev ob treh praznikih, 2024 Vabljeni na redni letni zbor OZVVS Velenje 2024 Vabljeni na proslavo ob 80-LETNICI PRIHODA XIV. DIVIZIJE Vabljeni na proslavo ob 55-letnici TO Dan suverenosti - vabljeni na srečanje veteranskih organizacij Vabljeni na vseslovensko veteransko srečanje, VISTA Velenje XII. pohod in slovesnost v spomin Toniju Mrlaku Vabljeni na prireditev ob treh praznikih Vabljeni na Volilno konferenco OZVVS Velenje, 2023 Vabljeni na otvoritev Parka državnosti
triglav

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

logo_ozvvsv
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
041 635 006
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2024 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!