Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Novice in obvestila Tekoče novice in objave dogodkov - OZVVS Velenje

Poziv veteranov vojne za Slovenijo predsedniškim kandidatom

0 Komentarji
1073
28 sep 2017

Opr. št.: ZVVS-177/2017
Datum: 28.9.2017

Vsem kandidatom za predsednika/co RS

Poziv veteranov vojne za Slovenijo predsedniškim kandidatom 

VOJNI VETERANI ŽELIMO PREDSEDNIKA DRŽAVE IN VRHOVNEGA POVELJNIKA Z ODLIKAMI DRŽAVNIKA

Zveza veteranov vojne za Slovenijo ( v nadaljevanju ZVVS) je civilno-družbena organizacija, ki deluje v javnem interesu na obrambnem področju in še posebej na področju veteranstva. Člani naše organizacije so z orožjem v roki in drugimi oblikami odpora sodelovali v obrambi Slovenije v vojni za samostojnost in suverenost naše države, zato čutimo dolžnost jasno izraziti naše mnenje glede tega, kakšnega predsednika države in vrhovnega poveljnika želimo na čelu države in slovenskih obrambnih sil.
Ob podpisu odloka o razpisu volitev za predsednika republike je predsednik Državnega zbora  dejal, da je predsednik republike vrhovna moralna in politična avtoriteta  v državi, zato  je prav, da se opredeljuje in se tudi mora opredeljevati do vseh dogajanj v naši državi in družbi in svojo avtoriteto udejanjati tudi s tem.

Usmerjevalna vloga in moralna presoja predsednika države in vrhovnega poveljnika obrambnih sil je v zaostrenih mednarodnih razmerah in ob notranji razcepljenosti nezamenljiva. Vpliv dogodkov v mednarodnem okolju neusmiljeno pljuska tudi na naša tla in tudi zato Slovenija ne bo oaza miru. Številni pojavi sovražnega govora v Sloveniji se kljub mnogim opozorilom poskušajo prikazati kot svoboda govora, tiste pa, ki na ta pojav opozarjajo se razglaša za nasprotnike demokracije. Ponarejanje ne samo dokumentov, pač pa tudi polpretekle zgodovine je postala vsakodnevna praksa, na katere nihče ne reagira. Posamezniki si poskušajo prisvajati boj veteranov tudi tako, da zmanjšujejo ali celo poskušajo zanikati zgodovinska dogajanja, ki so omogočila samostojnost in neodvisnost Slovenije. Številne napačne, strankarsko obarvane politične odločitve spodbujajo ideološke, politične in še kakšne druge delitve ter dokazujejo, da nekateri vodilni politiki in njihovi podporniki niso sposobni takšnega  nacionalnega povezovanja, ki je nujno potrebno, da država in družba sproščeno in uspešno razvijata gospodarske, kulturne in socialne potenciale ter se rešita iz ekonomske in socialne stagnacije.

Vodenje države na način, ki je pahnilo v revščino na tisoče državljank in državljanov-in zgoraj navedeni in podobni pojavi so povzročitelji takšnega stanja-zahteva jasno obsodbo, ki mora priti iz ust najvišje politične in moralne avtoritete. Tudi vojni veterani, združeni v ZVVS to pričakujemo od izvoljenega predsednika/ce in vrhovnega poveljnika. 

Zato veterani vojne za Slovenijo pozivamo vse volivke in volivce, da na prihodnjih predsedniških volitvah volijo tiste kandidate/kandidatke, kateri so s svojim dosedanjim delom, moralno pokončnostjo in obnašanjem dokazali polno osebno integriteto ter so v svojem ožjem in širšem okolju prepoznani kot pošteni in zaupanja vredni ljudje in  bodo v svojih izjavah, stališčih in programih jasno in nedvoumno :
-izrazili svoje mnenje o vojnih veteranih kot vezjo med civilno družbo in nacionalno-varnostnim sistemom, poznali njihove pravice in prispevek k samostojnosti in suverenosti Slovenije ter opozarjali na kršitve njihovih pravic;
-se javno in predvsem jasno opredeljevali do negativnih pojavov v državi in mednarodni skupnosti;
-z moralno držo, brezkompromisnim zagovarjanjem človekovih pravic dajali zgled državljankam in državljanom ter podpirali civilno družbo v njeni kritični drži in želji po pravičnosti in blagostanju;
-krepili samozavest odločevalcev v slovenski politiki pri zagotavljanju suverenosti, položaja in ugleda naše države kot enakopravne članice  mednarodne skupnosti;
-zagotavljali ustrezno obrambno sposobnost države, jasno opozarjali in preprečevali politizacijo in zlorabo Slovenske vojske v strankarske namene ter se čutili osebno odgovorne za stanje Slovenske vojske in obrambe;
-jasno in nedvoumno obsodili vse pojave in oblike sovražnega govora in delitve državljanov na »naše« in »vaše«;
--opozarjali in obsojali kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo prepričanje ali katerokoli osebno okoliščino posameznika ter
-opozarjali politike na skrb za družbeno enakost, socialno varstvo, izobraževanje in zdravje celotne družbe ter krepitev pozitivnih vrednot, na katerih temelji vsaka družba.

Vojni veterani želimo predsednika države in vrhovnega poveljnika, na katerega bomo ponosni in mu bomo sledili!

V imenu predsedstva ZVVS
Ladislav LIPIČ,
predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo

0.0
Zadnja posodobitev: -/-
Sorodne Novice: Predsednika veteranskih organizacij ZVVS in ZPVD Sever o stavkah, ki pretresajo Slovenijo RAZSTAVA - VOJNA ZA SLOVENIJO 1991 Pogled vojnih veteranov 91 na trenutne razmere v Republiki Sloveniji 17. maj - Dan veteranov vojne 1991 Prevzem spominskega odlikovanja ob 30 letnici vojne za Slovenijo Vseslovensko srečanje veteranov vojne za Slovenijo 91 Vabljeni na vseslovensko srečanje veteranov vojne za Slovenijo 91 Redni letni zbor članov in članic Združenja veteranov in veterank Območnega združenja veteranov vojn Vseslovensko srečanje veteranov vojne za Slovenijo v Velenju Glavni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo 2021
predsedniški kandidati

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

logo_ozvvsv
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
041 635 006
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2024 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!