Hitri kontakt

OZVVS Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 587 09 71
+386 (0)3 587 09 71
info@ozvvs-velenje.si

ZVVS

Zveza veteranov vojne za Slovenijo - ZVVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo....
VSTOPI

Novice in obvestila Tekoče novice in objave dogodkov - OZVVS Velenje

Zapisnik volilne konference OZVVS Velenje, 2023

0 Komentarji
419
28 mar 2023

ZAPISNIK VOLILNE KONFERENCE ČLANOV IN ČLANIC OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO VELENJE, ki je bila v sredo, 15. marca 2023 ob 18. uri v Vili Bianci, Stari trg 3 v VelenjuNajava dogodka
Slovenska himna in himna ZVVS
Simbolno veteransko dejanje

Predlagan je naslednji dnevni red:
1.    Uvodni pozdrav udeležencem volilne konference. Uvodoma je prisotne pozdravil predsednik Zdenko Brložnik.
2.    Izvolitev organov volilne konference. Za delovnega predsednika je bil predlagan Miran Ahtik. Za člana Janez Hrovat in Viktor Slatinek. Za zapisnikarja Bojan Čampa. Za overovatelja Bogdan Jug in Stane Tajnšek. Za verifikacijsko komisijo Srečko Ramšak in Janko Obšteter
Prisotni člani in članice volilnega zbora so soglasno potrdili predlagane organe konference             
3.    Obravnava letnega poročila o delu OZVVS Velenje za leto 2022. Poročilo o delu je podal predsednik OZVVS Velenje Zdenko Brložnik.
4.    Obravnava finančnega poročila za leto 2022. Poročilo je v odsotnosti Maje Vrhovnik, ki vodi finančno poslovanje za OZVVS Velenje, podal predsednik Zdenko Brložnik. Poročilo je priloga zapisnika.
5.    Obravnava poročila Častnega razsodišča. Poročilo je podal predsednik Častnega razsodišča Karl Drago Seme. Poudaril je, da ČR v preteklem mandatnem obdobju ni obravnavalo nobenega primera.
6.    Obravnava poročila Nadzornega odbora. V odsotnosti predsednik NO OZVVS Velenje Staneta Tepeja, je poročilo podal član NO Ivan Glinšek.
7.    Poročilo verifikacijske komisije je podal Srečko Ramšak. Zbor veteranov lahko dela in odloča, ko je na zboru prisotnih več kot polovica članov. Ker zbor ni bil sklepčen je bilo zasedanje odloženo za 30 minut. Po tega časa je bilo na zasedanju pristnih 66 članov in članic. Zato je volilni zbor lahko pravno formalno nadaljeval z delom. 
8.    Razprava po poročilih. Predsednik delovnega predsedstva je pozval prisotne k razpravi vseh poročil. Ker na podana poročila ni bilo pripomb je predlagal glasovanje v paketu.

Sklep: Volilni zbor OZVVS Velenje sprejme in potrjuje vsa podana poročila.

9.    Razrešnica predsednika in članov organov OZVVS Velenje. Predsednik Miran Ahtik je podal predlog razrešnice dosedanjemu predsedniku in članov organov OZVVS Velenje. 

SKLEP ŠT 1: Volilni zbor soglasno potrjuje razrešnico dosedanjemu predsedniku in članom organov OZVVS Velenje.

10.    Izvolitev novega predsednika in članov organov OZVVS Velenje.
Predlogi:
Za novega predsednika je predlagan Srečko Ramšak
Za podpredsednika Zdenko Brložnik in Oto Gradišnik
Za člane predsedstva: Miran Ahtik, Janko Avberšek, Slavko Hudarin, Franc Korber, Stojan Kuri, Marjan Lampret
Za člane NO so bili predlagani: Stane Tepej, Stane Tajnšek, Stane Vodovnik
Za člane ČR so bili predlagani: Matjaž Klemenčič, Renato Knez, Ivan Glinšek

SKLEP ŠT. 2: Člani volilne konference SOGLASNO POTRJUJEJO predlagane člane novega predsedstva in člane organov OZVVS Velenje.

11.    Predstavitev Plana dela in finančnega plana za leto 2023 ter določitev višine članarine za leto 2024
V uvodu se je novi predsednik zahvalil članom in članicam za zaupanje ob izvolitvi. Nato je predstavil Plan dela in Finančni plan za leto 2023, ki je bil priložen z vabilom na volilno konferenco. Višina članarine ostaja enaka kot v letu 2023 to je 15 €.

SKLEP ŠT 3: Prisotni potrjujemo Plan dela in Finančni plan za leto 2023 ter višino članarine za leto 2024 v višini 15 €.

12.    Podelitev priznanj in pohval zaslužnim članom OZVVS Velenje, MO Velenje ter občini Šmartno ob Paki
Predsednik komisije za pohvale in priznanja Marjan Lampret skupaj s generalnim sekretarjem Mitjo Jankovičem in predsednikom Pokrajinskega odbora ZVVS celjske regije Daretom Sevškom je podelil zaslužnim članom priznanja in pohvale. Posebno priznanje je pripadalo tudi Mestni občini Velenje in občini Šmartno ob Paki.
13.    Pobude in predlogi. Miran Ahtik je podal informacijo v zvezi 5. obletnice odprtja SC 91. Opisal je dosedanje obdobje obiskov in vtisov obiskovalcev. Ivan Juvan je podal pripombo na pridobitev statusa veterana družini Leskovšek, ki je v letu 1991 skrivala prebegli helikopter.
Mitja Jankovič je pripomnil, da ZVVS še vedno poskuša urediti posameznikom Staus veterana na nivoju države. Podal je tudi nekaj informacij v zvezi mednarodnega srečanja Veteranskih organizacij, Muzeja osamosvojitve, ki naj bi se združil z Muzejem novejše zgodovine, o dogodkih, ki bodo sledili v počastitev 30. let ustanovitve ZVVS, vseslovenskega  srečanja Veteranov, častnikov in združenja SEVER na VISTI v Velenju ter proslavi  ob Dnevu suverenosti. Srečko Gračner je v imenu ZSČ Velenje pozdravil prisotne in zaželel novemu vodstvu uspešno delo. Bojan Voh je prisotne pozdravil v imenu ZB NOB Velenje in povabil na skupno srečanje, ki bo na Graški Gori.
Uradni del volilne konference zaključen ob 19.45.
14.    Družabno srečanje

Delovni predsednik volilne konference: Miran Ahtik                                                                        
Zapisal: Bojan Čampa
Overovatelja: Stane Tajnšek in Bogdan Jug                                                                              

Predsednik OZVVS Velenje
Srečko Ramšak

0.0
Zadnja posodobitev: torek 28 marec 2023 17:40
Sorodne Novice: Pogovor z generalmajorjem Ladislavom Lipičem v Knjižnici Velenje Poročilo o skupščini OZVVS Velenje z dne 22. 3. 2024 Vabljeni na redni letni zbor OZVVS Velenje 2024 STROKOVNA EKSKURZIJA OZSČ VELENJE ZA LETO 2023 Vabljeni na vseslovensko veteransko srečanje, VISTA Velenje Vabljeni na Volilno konferenco OZVVS Velenje, 2023 Ževartov memorial, 2023 Članice in člani OZVVS Velenje vabljeni na redni letni zbor Podelitev članskih izkaznic novim članom O ZVVS Velenje in plaket Nagovor predsednika OZVVS Velenje, 2021
volilna konferenca

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

logo_ozvvsv
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje
Kopališka c. 3, Velenje
041 635 006
MOVelenje
Program dela OZVVS Velenje v letu 2024 delno financirata Mestna občina Velenje in občina Šmartno ob Paki.
Foto galerija

Foto galerija

Vstopi
Video galerija

Video galerija

Vstopi
ČLAN
Včlani se v OZVVS Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!